nervová soustava

Co budu umět

 1. Co je to soustava?
 2. Jaký tvar mají orgány?
 3. Co je to transplantace?
 4. Vyjmenuj, co patří do nervové soustavy.
 5. Kde je uložen mozek?
 6. Která součást nervové soustavy vychází z mozku?
 7. Kde je uložena mícha?
 8. Co je to mícha?
 9. Jaká je funkce (úkol) mozku?
 10. Jak se nazývají dvě části mozku?
 11. Kterou část těla ovládá levá polovina mozku?
 12. Kde všude vedou nervy?
 13. K čemu nervy slouží?
 14. Co se stane, když mozek nemá dostatečný přísun kyslíku?
 15. Jak se nazývá nervová buňka?