dýchací soustava

Co budu umět

  1. Popiš dýchací soustavu.
  2. Proč člověk dýchá?
  3. Co člověk při nádechu potřebuje ze vzduchu?
  4. Co člověk vylučuje při výdechu?
  5. Jaký je hlavní dýchací sval?
  6. Co jsou plíce?
  7. Jsou obě plíce stejně velké? Vysvětli.
  8. Jakou barvu mají plíce dětí a kuřáků?
  9. Popiš a vysvětli dýchání.