VYJMENOVANÁ SLOVA SLOVA PŘÍBUZNÁ
VY (2.os.č.mn.), vykat, ...
VYSOKÝ vysočina, povýšit, vyvýšenina, výška, ...
VÝT zavýt, ...
VÝSKAT výskot, zavýskat, ...
ZVYKAT zvyk, zlozvyk, návyk, obvyklý, ...
ŽVÝKAT žvýkačka, přežvýkavec, ...
VYDRA vydří, vydrovka, Povydří, ...
VÝR     ...
VYŽLE ...
POVYK povykovat, ...
VÝHEŇ ...
slova s předponou VY- a VÝ- vyviklat, výnos, vykročit, výlet, ...
VYSOČANY, VYŠEHRAD, VYŠKOV, VYKÁŇ, VYSKEŘ, VYZA, CAVYKY, ...

 

 Podrobněji viz Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV.