VYJMENOVANÁ SLOVA SLOVA PŘÍBUZNÁ
SYN synovec, zlosyn, ...
SYTÝ nasytit, dosyta, nenasytný, ...
SÝR     sýrový, sýrárna, syrovátka, syreček ,...
SYROVÝ syrovinka, ...
SYCHRAVÝ Sychrov, ...
USYCHAT vysychat, ...
SÝKORA ...
SYSEL syslit, ...
SÝČEK sýčkovat, ...
SYČET sykot, ...
SYPAT sypaný, sypký, sýpka, násyp, zásyp, ...
BOSYNĚ, ...

 

 Podrobněji viz Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV.