VYJMENOVANÁ SLOVA SLOVA PŘÍBUZNÁ
SLYŠET slyšitelný, nedoslýchavý, ...
MLÝN mlynář, mlýnice, ...
BLÝSKAT SE zablýskat se, blýskavice, ...
POLYKAT zalykat se, ...
PLYNOUT rozplynout se, splývat, plyn, plynulý, ...
PLÝTVAT ...
VZLYKAT vzlyk, vzlykot, ...
LYSÝ lysina, lyska, Lysá, Lysolaje, ...
LÝTKO ...
LÝKO lýkovec, lýčí, lýkožrout, ...
LYŽE lyžovat, lyžař, lyžařský, ...
PELYNĚK ...
PLYŠ plyšák, plyšový, ...
PLYTKÝ ...
SLYNOUT, VLYS, VOLYNĚ

 

Podrobněji viz Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV.