VYJMENOVANÁ SLOVA SLOVA PŘÍBUZNÁ
BÝT blahobyt, živobytí, kdyby, aby, dobýt, ...
BYDLET bydliště, obydlený, zabydlet se, ...
OBYVATEL obyvatelstvo, obývat, obývací, ...
BYT ubytovna, bytový, bytná, bytelný, ...
PŘÍBYTEK ...
NÁBYTEK nábytkový, nábytkář, ...
DOBYTEK dobytče, dobytčí, dobytkář, ...
ZBYTEK zbýt, přebýt, ...
OBYČEJ obyčejně, neobyčejný, ...
BYSTRÝ bystře, bystřina, Bystrouška, bystrozraký, ...
BYLINA bylinný, býlí, býložravec, černobýl, ...
KOBYLA kobylka, Kobylisy, Kobylnice, ...
BÝK býkovec, býček, býčí, ...
BABYKA ...

Přibyslav, Bydžov, Zbyněk, Zbyšek, Bylany, Hrabyně, ...

 

Podrobněji viz Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR.