Organizace

 

OBECNÁ POJMENOVÁNÍ    

 • policie, armáda, horská služba
 • Policie České republiky, ale česká policie
 • Evropská unie, Národní muzeum, Národní divadlo

 

NÁZVY STÁTŮ

 • Francie, Španělsko, Skotsko
 • Velká Británie, Slovenská republika
 • Spojené státy americké

 

KRAJE, OKRESY a REGIONY

 • Moravskoslezský kraj, kraj Pardubický
 • okres Karviná, okres Praha-západ
 • Přeloučsko, Opavsko, Jihlavsko

 

HISTORICKÉ NÁZVY STÁTŮ

 • České království, Království české
 • Velkomoravská říše i velkomoravská říše
 • rakousko-uherská monarchie, ale Rakousko-Uhersko

 

STÁTNÍ SPRÁVA

 • Parlament ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 • Parlament, Senát, Poslanecká sněmovna
 • Velvyslanectví Slovenské republiky, ale slovenské velvyslanectví
 • Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví

 

ŠKOLY

 • základní škola, vysoká škola, gymnázium
 • Základní škola Chvaletice, Gymnázium Komenského
 • Základní a mateřská škola Těškovice
 • Karlova univerzita, Vysoká škola báňská
 • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

 

NEMOCNICE

 • nemocnice, poliklinika, fakultní nemocnice
 • Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Jihlava
 • Přeloučská poliklinika

 

LÉKÁRNY, RESTAURACE, VINÁRNY

 • lékárna, restaurace, hospoda
 • vinárna Orlík, restaurace Severka
 • lékárna U Madony, hospoda Na Růžku
 • restaurace U Tří dubů, hotel U Věže

 

CÍRKVE

 • katolická církev, jezuitský řád
 • arcibiskupství, Arcibiskupství olomoucké