Zájmena

 • slova, která zastupují podstatná jména, nebo na ně ukazují

 • PROCVIČ SVÉ ZNALOSTI

 • vše o ZÁJMENECH

DRUHY ZÁJMEN                                 tabulka

 • OSOBNÍ

    já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona
    zvratné se, si

 • PŘIVLASTŇOVACÍ

    můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich
    zvratné svůj    

 • UKAZOVACÍ

    ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
    ta, tato, tahle, ona, taková, táž, tatáž, sama
    to, toto, tohle, ono, takové, totéž, samo

 • TÁZACÍ

    kdo?, co?, jaký?, který?, čí?
    jiné tvary: koho? komu? čemu? čeho? jakému? kterému? ...

 • VZTAŽNÁ

    kdo, co, jaký, který, čí, jenž
    vztažné jehož, jejíž
    jiné tvary: jež, jemuž, jichž, jimiž, kdož, což, ...        

 • NEURČITÁ

    někdo, něco, kdokoli, copak, cosi, kdejaký, ...

 

 • ZÁPORNÁ

    nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný
    zastaralé pražádný

SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN

 

SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMENA "JÁ" a pomůcky pro zapamatování

Jak správně psát mě / mně?   Viděl m-. M- se to líbí. Šel beze m-. 

POMŮCKA:
2. a 4. pád jsou násobky čísla 2 - píšeme 2 písmenka: MĚ
3. a 6. pád jsou násobky čísla 3 - píšeme 3 písmenka: MNĚ

POMŮCKA:
MNE -->  mě    (dlouhý tvar se krátí) Viděl mne. = Viděl .
MI  -->  mně    (krátký tvar se prodlužuje) Půjč mi to. = Půjč MNĚ to.

 

SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN "TY" a "ON"

 • zájmeno TY
 • zájmeno ON


        

SKLOŇOVÁNÍ ZVRATNÉHO ZÁJMENA "SE"

 

SEBOU / S SEBOU

 

SEBOU

 • po slovesech, kterými vyjadřujeme pohyb těla, píšeme "SEBOU"

              vrtěl sebou, trhal sebou, škubal sebou,...

 • v ustálených spojeních

              byl překvapen sám sebou, je si jistý sám sebou,
              to se rozumí samo sebou

 

 

S SEBOU

 •  užíváme, chceme-li vyjádřit směr ven, pryč...

               vezmu to s sebou, ber to s sebou, nesl to s sebou, vedl ho s sebou