Přídavná jména   

 • slova, která vyjadřují vlastnosti podstatných jmen

 • PROCVIČ SVÉ ZNALOSTI

CO URČUJEME U PŘÍDAVNÝCH JMEN?

U přídavných jmen umíme určit pád, číslo, rod, druh, vzor a stupeň.

 • PÁD

    určujeme podle podstatného jména
    př: "hezkého psa" - KOHO? CO?  psa - 4.pád

 • ČÍSLO

    také určujeme podle podstatného jména
    př: "hezkého psa" - TEN JEDEN pes - číslo jednotné

 • ROD

    určujeme podle podstatného jména
    př: "hezkého psa" - TEN pes, rod mužský, životnÝ

 • VZOR

    tvrdé přídavné jméno:          MLADÝ  
    měkké přídavné jméno:        JARNÍ
    přivlastňovací příd. jméno:    OTCŮV, MATČIN

 • DRUH

    tvrdý X měkký X přivlastňovací

 • STUPEŇ

    první stupeň        základní tvar                           CHYTRÝ

    druhý stupeň       1.stupeň + ejší / ější / ší / í     CHYTŘEJŠÍ

    třetí stupeň         nej + 2.stupeň                         NEJCHYTŘEJŠÍ

SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

 

TVRDÁ přídavná jména skloňujeme podle vzoru MLADÝ

 • v různých rodech mají různé koncovky
 • TEN mladÝ muž, TA mladÁ žena, TO mladÉ dítě
 • př: drzý (drzá, drzé), předvídavý, lakomý, slabý, pomalý
 • v 1. pádě množného čísla píšeme ve tvrdých přídavných jménech
  měkké i - podle vzoru mladý : TI mladÍ muži

 

MĚKKÁ přídavná jména skloňujeme podle vzoru JARNÍ

 • v různých rodech mají koncovku -í
 • TEN jarnÍ muž, TA jarnÍ žena, TO jarnÍ dítě
 • př: hadí (hadí žena, hadí dítě), cizí, včelí, oslí

 

PŘIVLASTŇOVACÍ přídavná jména skloňujeme podle vzorů OTCŮV, MATČIN

 • ptáme se na ně zájmenem ĆÍ?
 • tvoříme od podstatných jmen rodu mužského živ., která označují osoby,
  příponou -ův, -ova, -ovo
 • př: Karlův, bratrův, učitelova, kuchařovo
 • tvoříme od podstatných jmen rodu ženského, která označují osoby,
  příponou -in, -ina, -in
 • př: Petřin, tetin, doktorčina, Radčin

 

 

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

 • pravidelné
1.stupeň základní tvar mladý krásný
2.stupeň 1.stupeň + -ejší, -ější, -ší, -í mladší krásnější
3.stupeň nej + 2.stupeň nejmladší nejkrásnější

 

 • nepravidelné - ZAPAMATUJ SI!
1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň
DOBRÝ LEPŠÍ NEJLEPŠÍ
ŠPATNÝ HORŠÍ NEJHORŠÍ
MALÝ MENŠÍ NEJMENŠÍ
VELKÝ VĚTŠÍ NEJVĚTŠÍ

  

 • opisem
1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň
ŽÁDOUCÍ VÍCE ŽÁDOUCÍ NEJVÍCE ŽÁDOUCÍ
KVETOUCÍ VÍCE KVETOUCÍ NEJVÍCE KVETOUCÍ

 

HLAVU NÁM ZAMOTÁ BALICÍ PAPÍR. 

NEBO BALÍCÍ?

 

Jak správně napsat a kdy použít tvar balicí X balící, honicí X honící, hasicí X hasící, žehlicí X žehlící, vařicí X vařící, kropicí X kropící a mnohé další? V tomto případě rozdělíme přídavná jména na DĚJOVÁ a ÚČELOVÁ.

 • DĚJOVÉ příd. jméno vyjadřuje děj, co se děje právě teď: žena kreslící vázu, muž honící psa : -ÍCÍ
 • ÚČELOVÉ příd. jméno vyjadřuje, k jakému účelu věc používáme, proč byla vyrobena: holicí strojek, čisticí saponát : -ICÍ

Tedy MUŽ HASÍCÍ požár použil HASICÍ PŘÍSTROJ.

ŽENA ŽEHLÍCÍ prádlo zlomila ŽEHLICÍ PRKNO.

KUCHAŘ VAŘÍCÍ oběd zapnul VAŘICÍ DESKU.

MAMINKA BALÍCÍ dárek roztrhla BALICÍ PAPÍR.

TATÍNEK KROPÍCÍ zahradu upustil KROPICÍ KONEV.

Viděli jsme ČISTICÍ VŮZ ČISTÍCÍ VOZOVKU.

DĚDEČEK HOLÍCÍ si tvář používá HOLICÍ STROJEK.

... 

Více podrobnějších informací viz web Ústavu pro jazyk český

 Obrázky s licencí CC0 Public Domain jsou použity z webu Pixabay.com