Číslovky

 • slova, která vyjadřují počet, množství nebo pořadí

 • PROCVIČ SVÉ ZNALOSTI

CO URČUJEME U ČÍSLOVEK?

U číslovek umíme určit rod, číslo, pád a druh.

 • ROD

    mužský, ženský, střední

 • ĆÍSLO

    jednotné, množné

 • PÁD

    1. - 7. pád

ROZDĚLENÍ ČÍSLOVEK

 • URČITÉ

    vyjadřují přesný, určitý počet, přesné množství
    můžeme je zapsat číslovkou
    př: šestý, pětkrát, osm, troje,...

 • NEURČITÉ

    nevyjadřují přesné množství ani pořadí
    nemůžeme je zapsat číslovkou
    př: několik, málo, tolik, mnoho, moc, několikátý,...

DRUHY ČÍSLOVEK

 • základní

    udávaví POČET, odpovídají na otázku KOLIK?
    př: tři, sedm, dvanáct, dvacet šest, sedmatřicet, sto šedesát dva,...

 • řadové

    udávají POŘADÍ, odpovídají na otázku KOLIKÁTÝ?
    př: třetí, sedmý, dvanáctý, dvacátý šestý, sedmatřicátý, sto šedesátý...

 • druhové

    udávají MNOŽSTVÍ, počet druhů, odpovídají na otázku KOLIKERY?
    př: troje, sedmery, dvanáctery, sedmatřicatery,...

 • násobné

    udávají ČETNOST, odpovídají na otázku KOLIKRÁT? KOLIKANÁSOBNĚ?
    př: třikrát, sedmkrát, dvanáctinásobně, dvacet šestkrát,...

SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK

 • Číslovky JEDEN, JEDNA, JEDNO

skloňujeme jako ukazovací zájmena TEN, TA, TO

 • Číslovky DVA, OBA

 • Číslovky TŘI, ČTYŘI

 • Číslovky PĚT až DEVADESÁT DEVĚT

 • POZOR !!!

číslovku STO skloňujeme jako MĚSTO (jedno sto, dvě stĚ, tři sta,..)

číslovku TISÍC skloňujeme jako STROJ

číslovku MILION skloňujeme jako HRAD

číslovky PRVÝ, DRUHÝ, ČTVRTÝ, PÁTÝ skloňujeme jako MLADÝ

číslovky PRVNÍ, TŘETÍ skloňujeme jako JARNÍ

 

ZÁPIS ČÍSLOVEK

číslovky 7,8

číslovky 7,8 zapisujeme SEDM, OSM

číslovky dvacet jedna (21) a vyšší tvoříme skládáním

 • pokud číslici zapisujeme podle cifer zleva doprava, je zápis víceslovný:
  dvacet pět, třicet sedm, osmdesát šest
 • pokud postupujeme při zápisu odzadu, je zápis jednoslovný:
  pětadvacet, sedmatřicet, šestaosmdesát
 • stejná pravidla platí u řadových číslovek:
  dvacátý pátý - pětadvacátý, třicátý sedmý - sedmatřicátý,...
 • řadové číslovky zapisujeme číslicí tak, že přidáme tečku
  dvacátý pátý = 25.    osmnáctý = 18.

 

 • letopočty můžeme rozepsat takto:
      1989 = devatenáct set osmdesát devět
               = tisíc devět set osmdesát devět
               = devatenáct set devětaosmdesát
               = tisíc devět set devětaosmdesát

POZOR !!!

 • v textu můžeme použít číslice, ale i jejich zápis má pravidla
 • dvanáctičlenná komise = 12 členná komise
  pětiprocentní roztok = 5 % roztok
  desetikilometrová trasa = 10 km trasa
  třicetiletý = 30 letý
  osmkrát větší = 8 krát větší
 • mezi číslicí a jednotkou píšeme mezeru
  12 km, 14 %, 22 cm, 18 l, 46 m/s, 71 kg