-ský, -ští


V přídavných jménech odvozených od podstatných jmen
pomocí přípon -ský a -ští píšeme na začátku vždy malé písmeno. 

 

  • K ZÁKLADU PŘIPOJÍME PŘÍPONU -SKÝ, -ŠTÍ
Kolín + ský = kolínský / kolínští
Ostrava + ský = ostravský / ostravští
Břeclav + ský = břeclavský / břeclavští

 

  • CH se mění v Š
černoch + ský černošský / černošští
běloch + ský bělošský / bělošští

 

  • H se mění v Ž
Praha + ský pražský / pražští
Volha + ský volžský / volžští

 

  • VE SLOVECH KONČÍCÍCH NA -S,-SA,-SKO PÍŠEME JEDNO S (Š)
Dalas + ský dalaský / dalaš
Oděsa + ský oděský / oděš
Česko + ský český / češ