-ný, -ní

 

V přídavných jménech odvozených od podstatných jmen

pomocí přípon -ný a -ní píšeme zdvojené -nn- v případě,

že slovotvorný základ podstatného jména končí na n.

 

základové slovo přípona nové slovo
den -ní denní
telefon -ní telefonní

 

Př: vinný, cenný, okenní, terénní, varhanní, plamenný, ramenní, ...

 

Kde píšeme pouze jedno n ?

  • V PŘÍD. JMÉNECH OZNAČUJÍCÍCH ZVÍŘATA s koncovkou  - Í

            sloní, havraní, bizoní, jelení, ...

  • V PODSTATNÝCH JMÉNECH s koncovkami -INA, -ICE, -ÍK

            vina, novina, vinice, deník, viník, ...

  • V USTÁLENÝCH SPOJENÍCH

            raný - raný salát (brzký)