PŘEDPONY  OB-   V-


Ve slovech, kde se předpony ob-  v-  

potkávají se základovým slovem, začínajícím na je,

píšeme pak hláskovou skupinu -bje- . 

V ostatních případech píšeme vždy -bě- .

 

předpona základové slovo nové slovo
ob- jednat objednat
v- jet vjet


objet, vjezd, objevit, objem, objetí, ...


X

obě, vězení, návěs, oběd, oběti, oběsit, věřit,...