shoda PODMĚTU s PŘÍSUDKEM

 • Rod podmětu určuje koncovku přísudku.
  (viz tabulky SHODA I.)
 • Složitější případy nastávají např. u několikanásobného podmětu
  či různých výjimek.

  (viz tabulky SHODA II.)

SHODA    I.

 

PODMĚT JE STŘEDNÍHO RODU                            - a
Město bylo postaveno v 17. století. Města byla postavena v 17. století.
Moře bylo znečištěno. Moře byla znečištěna.
Kuře běhalo po dvoře. Kuřata běhala po dvoře.
Stavení se zbouralo. Stavení se zbourala.

 

PODMĚT JE ŽENSKÉHO RODU                     - y
Žena se líčila. Ženy se líčily.
Růže zvadla. Růže zvadly.
Píseň se zpívala. Písně se zpívaly.
Kost mi zaskočila. Kosti mi zaskočily.

 

PODMĚT JE MUŽSKÉHO RODU  
rod mužský NEŽIVOTNÝ                                        - y
Hrad se stavěl. Hrady se stavěly.
Les voněl. Lesy voněly.
Stroj se porouchal. Stroje se porouchaly.
rod mužský ŽIVOTNÝ                                               - i
Pán se opozdil. Pánové se opozdili.
Muž vypadal vesele. Muži vypadali vesele.
Předseda svolal tým. Předsedové svolali tým.
Soudce obědval v restauraci. Soudci obědvali v restauraci.

 

SHODA   II.

 

NĚKOLIKANÁSOBNÝ PODMĚT

Je-li součástí podmětu alespoň 1 podstatné jméno rodu mužského životného, shoda se řídí jím, a v přísudku proto píšeme -i.

 • Slepice i kohout běhali po dvoře.
 • Honzík, Pavla a Zuzka pěkně pozdravili.
 • Taxikář i turistka se dobře bavili.
Není-li součástí podmětu podst. jm. r. Mž, v přísudku píšeme -y.
 • Itálie a Česko se dohodly na spolupráci.
 • Míč i autíčko zůstaly na hřišti.
 • Lenčiny boty i kalhoty navlhly od sněhu.

 

KONĚ, LIDIČKY, RODIČE

Koncovka přísudku ve větě s podmětem KONĚ, LIDIČKY, RODIČE 

je stejná jako u jmen rodu mužského životného.                       - i

 • Koně se rozběhli po pastvině.
 • Lidičky se seběhli na náměstí.
 • Naši rodiče odjeli na víkend na chalupu.

 

DALŠÍ PŘÍKLADY
DAVY LIDÍ, DESÍTKY ŠKOLÁKŮ, TISÍCE FANOUŠKŮ, ...    -y
Davy lidí se seběhly. Tisíce fanoušků si zakoupily vstupenky.
PĚT MUŽŮ, SEDM STATEČNÝCH, DEVĚT ŽEN,...     - o
Pět mužů vyšlo ven. Sedm statečných odjelo pryč. 

 

Podrobněji viz Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR.