SLOŽITĚJŠÍ PŘÍKLADY PŘÍSUDKU 

  • Přísudkem může být slovo, které nemá význam samo o sobě.
  • Říkáme mu slovo NEPLNOVÝZNAMOVÉ.
  • Aby byl přísudek kompletní, musíme toto slovo doplnit:

 

MODÁLNÍ (ZPŮSOBOVÁ SLOVESA)

MOCI, MUSET, SMĚT, MÍT, CHTÍT

Renata nemusí vstávat.                    Náš pes měl hlad.

Nechtěli jsme odjet.                       Nesmí se tu kouřit.

 

SPONOVÁ SLOVESA 

BÝT, BÝVAT, STÁT, STÁVAT SE

Babička byla v obchodě.                 Šimon se stal pilotem.

Novákovi nebývají doma.                 Z Kláry se stává šikula.

 

FÁZOVÁ SLOVESA 

ZAČÍT, PŘESTAT
Přestali jsme zlobit.          Dnes jsem se začal učit až večer.

 

DALŠÍ SLOVESA

DÁT, NECHAT
 
Nedáš si dnes špagety?    Nechali jsme se unést tou vůní.