PŘÍSUDEK

 • Přísudek ve větě označuje, co podmět dělá či co se s ním děje.
 • Ptáme se na něj otázkami CO DĚLÁ? CO DĚLALI? CO BUDE DĚLAT? ...
 • Ve větě ho značíme podtržením vlnovkou.
 • Přísudkem bývá sloveso.

DRUHY PŘÍSUDKU


  

        Terezka byla nemocná.                      Marek cvičil.  

 

Přísudek je podobně jako podmět také:

 

Kniha spadla.
 

Kniha náhle spadla ze stolu.
 

Kniha spadla a otevřela se.

 

SLOŽITĚJŠÍ PŘÍPADY URČOVÁNÍ PŘÍSUDKU

PŘÍSUDEK ve větě:

 • Náš tatínek dobře řídí.
 • Sousedovic kočka se ztratila.
 • Matěj dostal nový počítač.
 • Zavolali jsme babičce. 

 

* Věta bez přísudku:

 • Čekárna.
 • Restaurace Slovan.
 • Chudinka!
 • Hloupost!
 • Ještě jeden čaj.
 • Slečno Sandro!
 • Fuj!