PODMĚT

 • Podmět je ve větě nositelem děje.
 • Určuje, KDO nebo CO vykonává nějakou činnost
  či se s ním něco děje.
 • Ptáme se na něj otázkami 1. pádu - KDO? CO?
 • Ve větě ho značíme rovným podtržením.
 • Je-li podmět nevyjádřený, znázorníme ho do hranaých závorek.
 • Podmětem je většinou podstatné jméno nebo zájmeno.

DRUHY PODMĚTU

       Šárka přečetla knihu.                [ ona ]  Přečetla knihu.       
                Šárka čte. 

 

Malá Šárka čte.

 

Šárka a Zdeněk čtou.

 

 

PODMĚT ve větě:

 •  Náš tatínek dobře řídí.                    
 • Sousedovic kočka se ztratila.
 • Matěj dostal nový počítač.
 • Zavolali jsme babičce.  [ my ]

 

* Věta bez podmětu:

- podmět se zdá být nevyjádřený [ ono, to ]

 • Celou noc sněžilo.
 • Svítá.
 • Chtělo se mi spát.
 • Do Prahy je možno jet vlakem.
 • Mohlo by být teplo.