• po tvrdých souhláskách píšeme obvykle tvrdé y / ý

    př: nohy, chytrá, kytara, čáry, hody, tykadlo, nadše

 

ZAPAMATUJ SI !


"HY, CHY, KY, RY, k tomu DY, TY, NY

tam se všude píše tvrdé Y.

Tvrdá y jsou bez tečky,

véčka mají stonečky.


Kde se všude píše tvrdé y ?

HY, CHY, KY, RY, a pak DY, TY, NY. "

 

POZOR!

  • v češtině máme i slova, kde tato pravidla neplatí
  • jsou to slova cizího původu

    př: hit, hitparáda, chirurg, kino, tričko, rizoto, diktát, tipovat, titulky,... 

OTESTUJ SI SVÉ ZNALOSTI