The Universe

VOCABULARY 

 

anglicky výslovnost česky
the Universe [ ju:nivƏ:s  ] vesmír
the Space [ speis  ] vesmír
a galaxy [ gælƏksi  ] galaxie
Milky Way galaxy [ milky wei gælƏksi  ] galaxie Mléčná dráha
Solar system [ sƏulƏ systƏm  ] sluneční soustava
the Sun [ san  ] Slunce
a star         [ sta:  ] hvězda
a planet [ plænit  ] planeta
the Earth [ Ə:θ  ]          Země
the Moon [ mu:n  ] Měsíc

 

ZDROJ OBRÁZKU:

OPEN CLIP ART LIBRARY. Earth. 2006.

Dostupné z: https://goo.gl/RQY2w