Sports and games

VOCABULARY  

 

anglicky výslovnost česky
sport [ spo:t ] sport
game [ geim ] hra
world [ wƏ:ld ] svět
Europe [ juƏrƏp ] Evropa
Asia [ eišƏ ] Asie
Africa [ æfrikƏ ] Afrika
America [ ƏmerikƏ ] Amerika
North America [ no:θ ƏmerikƏ ] Severní Amerika
Australia [ ostreiliƏ ] Austrálie
Olympic games [ Əulimpik geimz ] Olympijské hry
championship [ čæmpjƏnšip ] mistrovství
outdoor [ autdo: ] venkovní
indoor [ indo: ] vnitřní
winter [ wintƏ ] zimní
summer [ samƏ ] letní
match [ mæč ] zápas
play [ plei ] hrát
player     [ pleiƏ ] hráč
playground [ pleigraund ] hřiště
winner [ winƏ ] vítěz

 

ZDROJ OBRÁZKU:

OPEN CLIP ART LIBRARY. Golden Trophy. 2009.

Dostupné z: https://goo.gl/N3rPc