Plants

VOCABULARY

 

anglicky výslovnost česky
flower [ flauƏ ] květina
plant [ plænt ] rostlina
tree [ tri: ] strom
bush [ buš ] keř
leaf [ li:f ] list
wood [ wu:d ] dřevo
grass [ gra:s ] tráva
forest [ forist ] les
maple [ mejpl ] javor
cactus [ kƏktƏs ] kaktus
tulip [ tulip ] tulipán
violet [ vaiƏlit ] fialka
rose [rƏuz ] růže
sunflower [ sanflauƏ ] slunečnice
primrose [ praimrƏuz ] prvosenka
daisy [deizy] kopretina
dandelion [ dƏndƏliƏn ] pampeliška
apple-tree [ æpl tri: ] jabloň