OSOBNÍ ZÁJMENA

VOCABULARY

 

anglicky výslovnost česky
I [ aj ]
you [ ju: ] ty
he [ he: ] on
she [ ši: ] ona
it [ it ] ono, to
we [ wi: ] my
you [ ju: ] vy
they [ δei ] oni, ony
I am [ aj em ] já jsem
you are [ ju: a: ] ty jsi
he is [ hi: iz ] on je
she is [ ši: iz ] ona je
it is [ it iz ] to je
we are  [ wi: a: ] my jsme
you are [ ju: a: ] vy jste
they are [ δei a: ] oni jsou

 

ZDROJ OBRÁZKU:

OPEN CLIP ART LIBRARY. Girl with headphone3. 2010.
Dostupné z: https://goo.gl/ZRSLz