Halloween

VOCABULARY

 

anglicky výslovnost česky
Halloween [ hælƏui:n ]  Halloween
a symbol [ simbl ] symbol
a cat [ kæt ] kočka
an owl [ aul ] sova
a bat [ bæt ] netopýr
a spider [ spaidƏ ] pavouk
a skeleton [ skeletƏn ] kostlivec
a witch [ wič ] čarodějnice
a ghost [ gƏust ] duch
a vampire [ væmpairƏ ] upír
a net, a web [ net, web ] pavučina
a monster [ monstƏ ] příšera
a pumpkin [ pampkin ] dýně
at night [ æt nait ] v noci
a mask [ ma:sk ]  maska
trick or treat [ trik o:r tri:t ] Koledu, nebo něco vyvedu!
scared [ skeƏd ] vystrašený
knock [ nok ] klepat
Jack-o-lantern [ džæk Əu læntƏn ] vydlabaná dýně

 

ZDROJ OBRÁZKU:

OPEN CLIP ART LIBRARY. Halloween 0026. 2010.

Dostupné z: https://goo.gl/kaYYq

GAMES: