Food

  •  BREAKFAST  - SNÍDANĚ ↓

  • DINNER - HLAVNÍ JÍDLO ↓↓

VOCABULARY I. - BREAKFAST

 

anglicky výslovnost česky
bread [bred] chléb
roll [rol] rohlík
butter [batƏ] máslo
honey [hany] med
marmalade [ma:mƏleid] marmeláda
jam [džem] džem
cake [kejk] koláč, dortík
yoghurt [jogƏ:t] jogurt
cornflakes [ko:nfleiks] lupínky, ovesné vločky
ham [hæm] šunka
salami [sƏlƏmi] salám
cheese [či:z] sýr
egg [eg] vejce
sausage [so:sidž] párek

 

ZDROJ OBRÁZKU:

OPEN CLIP ART LIBRARY. Piece of cheese. 2011.

Dostupné z: https://goo.gl/8C1Yb

VOCABULARY II. - DINNER 

 

anglicky výslovnost česky
soup [ su:p ] polévka
vegetable soup [ vedžitəbl su:p ] zeleninová polévka
meat [ mi:t ] maso
chicken [ čikən ]      kuřecí
beef [ bi:f ] hovězí
pork [ po:rk ] vepřové
fish [ fiš ] ryba
steak [ stejk ] steak
pasta [ pa:sta ] těstoviny
spaghetti [ spəge:ti ] špagety
pizza [ pitsa ] pizza
salami pizza [ sələmi pitsa ] salámová pizza
rice [ rais ] rýže
dumplings [ dampliŋs ] knedlíky
chips [ čips ] hranolky
seafood [ si:fu:d ] mořské plody
sauce [ so:s ] omáčka
fried potatoes [ fraid potejtəuz ] smažené brambory
pancake [pænkejk] palačinka

 

ZDROJ OBRÁZKU:

OPEN CLIP ART LIBRARY. Pizza slice. 2006.

Dostupné z: https://goo.gl/ysCPT