Family

VOCABULARY

 

anglicky výslovnost česky
mother (mum) [ maðƏ ] ,  [ mam] matka (mamka)
father (dad) [ fa:ðƏ ] , [ dæd]  otec (taťka)
parents  [ peƏrɵnts ] rodiče
grandmother (grandma) [ grænt maðƏ ] babička
grandfather (grandpa) [ grænt fa:ðƏ ] děda
grandparents [ grænt peƏrƏnts ] prarodiče
great-grandmother [ greit grænt maðƏ ] pra prababička
uncle [ ankl ] strýc
aunt [ a:nt ] teta
brother [ braðƏ ] bratr
sister [ sistƏ ] sestra
baby [ bejbi ] miminko
me [ mi: ]
cousin [ kazn ] bratranec, sestřenice
friend [ frend ] přítel, kamarád
son [ san ] syn
daughter [ do:tƏ ] dcera
child [ čaild ] dítě
children [ čildrɵn ] děti

 

ZDROJ OBRÁZKU:

BROUGH, Peter. OPEN CLIP ART LIBRARY. The family. 2010.

Dostupné z: https://goo.gl/p1OJA