Drinks

VOCABULARY

 

 

anglicky výslovnost česky
water [ wo:tƏ ] voda
red wine [ red wain ] červené víno
white wine [ wait wain ] bílé víno
beer [ bi:r ] pivo
coffee [ kofi ] káva
ice-coffee [ ais kofi  ] ledová káva
cocoa [ kƏuƏu ] kakao
milk [ milk ] mléko
tea [ ti: ] čaj
black tea [ blæk ti: ] černý čaj
green tea [ gri:n ti: ] zelený čaj
fruit tea [ fru:t ti: ] ovocný čaj
ice tea [ ais ti: ] ledový čaj
hot chocolate [ hot čoklit ] horká čokoláda
juice [ džu:s]   džus
apple juice [ æpl džu:s]  jablečný džus
cola [ kola ] kola
sugar [ šugƏ] cukr
honey [ hany] med

 

ZDROJ OBRÁZKU:

OPEN CLIP ART LIBRARY. Cup of Tea. 2011.

Dostupné z: https://goo.gl/4MgVZ

GAMES: