Days and Months

VOCABULARY 

 

 

anglicky výslovnost česky
Sunday [ sandi ] neděle
Monday [ mandi ] pondělí
Tuesday [ tju:zdi ] úterý
Wednesday [ wenzdi ] středa
Thursday [ θƏ:zdi ] čtvrtek
Friday [ fraidi  ] pátek
Saturday [ sætƏdi ] sobota
day [ dei ] den
today [ tƏdei ] včera
yesterday [ jestƏdi ] dnes
tomorrow [ tƏmorƏu ] zítra
week [ wi:k ] týden
January [ džænjuƏri ] leden
February [ februƏri ] únor
March [ ma:č ] březen
April [ eiprƏl]   duben
May [ mei ]  květen
June [ džu:n ] červen
July [ džulai ] červenec
August [ o:gƏst] srpen
September [ septemƏ ] září
October [ ƏktƏubƏ ] říjen
November [ novembƏ ] listopad
December [ disembƏ ] prosinec
year [ jiƏ ] rok
spring [ spring ] jaro
summer [ samƏ ] léto
autumn [ o:tƏm ] podzim
winter [ wintƏ ] zima

 

ZDROJ OBRÁZKU:

OPEN CLIP ART LIBRARY. Seasons. 2007.

Dostupné z: https://goo.gl/10dlm