RODINA

ANGLICKY VÝSLOVNOST ČESKY
mother [ maðɵ ] maminka
father [ fa:ðɵ ] tatínek
sister [ sistɵ ] sestra
brother [ braðɵ ] bratr
grandma [ græntma ] babička
grandpa [ græntpa ] děda
my family [ maj fæmili ] moje rodina