CO MÁM RÁD...

 

I

I

like

blue.

[ aj ]

 

[ lajk ]

 

[ blu: ]

 

mám rád modrou.

 

  • I like apples. (Mám rád jablka.)
  • I like football. (Mám rád fotbal.)
  • I like school. (Mám rád školu. )

ZAJÍMAVÉ ODKAZY: