Zájmena ukazovací

 

ANGLICKY

VÝSLOVNOST ČESKY

THIS

[ δis ] tento, tato, toto

THAT

[ δæt ] tamten, tamta, tamto

THESE

[ δi:z ] tito, tyto

THOSE

[ δƏuz ] tamti, tamty

 

Pro věci, které jsou blízko, užíváme THIS, THESE.

Pro věci vzdálené pak THAT, THOSE.

 

  • Tenhle strom je vysoký.
    This tree is tall.
  • Tamti psi jsou zlí.
     Those dogs are bad.

 

Podrobněji viz WWW.HELPFORENGLISH.CZ