Přítomný čas

CHODÍM A JDU, HRÁVÁ A HRAJE...

 

Angličtina má 2 přítomné časy.
Přítomný čas PROSTÝ a přítomný čas PRŮBĚHOVÝ.

 

  • PROSTÝ vyjadřuje děj, který se děje často, obvykle, opakovaně.

  • PRŮBĚHOVÝ vyjadřuje děj, který se děje teď, právě v tuto chvíli.

 

PČ PROSTÝ (často) PČ PRŮBĚHOVÝ (právě teď)
  • Chodím do školy.
  • Jdu do školy.
  • I GO TO SCHOOL.
  • I AM GOING TO SCHOOL.
  • Hrávám tenis.
  • Hraju tenis.
  • I PLAY TENNIS.
  • I AM PLAYING TENNIS.

 

 

HELP FOR ENGLISH - VYSVĚTLENÍ