TEORIE

 

KLADNÁ VĚTA  

- podmět, tvar slovesa BÝT, sloveso+ING

 • I am going to school. = Zrovna teď jdu do školy.
 • They are listening to the radio. = Oni právě teď poslouchají rádio.
 • John is sleeping. = Honza teď právě spí.

 

ZÁPORNÁ VĚTA  

- před plnovýznamové sloveso přidáme NOT

 • I am not going to school. = Teď právě nejdu do školy.
 • They are not listening to the radio. = Oni zrovna teď neposlouchají rádio.
 • John is not sleeping. = Honza zrovna teď nespí.

 

OTÁZKA A ODPOVĚĎ   

- otázku tvoříme záměnou podmětu a tvaru slovesa být

 • Are you goingto school? = Jdeš teď právě do školy?
              Yes, I am. = Ano, jdu.
              No, I´m not. = Ne, nejdu.
 • Are they listening to the radio? = Poslouchají teď právě rádio?
              Yes, they are.  = Ano, poslouchají.
              No, they aren´t.  =  Ne, neposlouchají.
 • Is John sleeping? = Spí teď Honza?
              Yes, he is. = Ano, spí.
              No, he isn´t. = Ne, nespí.