Přítomný čas PRŮBĚHOVÝ

vyjadřuje děj, který probíhá právě teď, v tuto chvíli

PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

 • vyjadřuje děj, který probíhá právě teď, v tuto chvíli

 • zájmeno  +  tvar slovesa BÝT,   SLOVESO + koncovka ING
      
     
     I             am                                  going.

 

(právě teď) HRAJU FOTBAL (hraje fotbal,...)

 • I am playing football.
 • We are playing football.
 • You are playing football.
 • You are playing football.
 • He is playing football.
 • They are playing footbal.

 


(právě teď) JDU DO ŠKOLY. (jdeš, jde,...)

 • I´m going to school.
 • We are going to school.
 • You´re going to school.
 • You´re going to school.
 • He´s going to school. 
 • They´re going to school.

 

 

HELP FOR ENGLISH - VYSVĚTLENÍ