PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

 • vyjadřuje děj, který probíhá opakovaně, často, pravidelně

 

ČASTO HRÁVÁM FOTBAL (hráváš fotbal,...)

 • I play football.
 • We play football.
 • You play football.
 • You play football.
 • He plays football.
 • They play football.

 

ČASTO SEDÁVÁM NA ŽIDLI (sedáváš, sedává,...)

 • I sit on the chair.
 • We sit on the chair.
 • You sit on the char.
 • You sit on the chair.
 • He sits on the chair.
 • They sit on the chair.

 

HELP FOR ENGLISH - VYSVĚTLENÍ

KLADNÁ VĚTA  

- podmět + sloveso

 • I go to school. = Chodím do školy.
 • They listen to the radio. = Oni poslouchají rádio.
  (Jsou posluchači, poslouchají často)
 • Lucy plays piano. = Lucka hraje na klavír.
  (Umí na něj hrát.)


ZÁPORNÁ VĚTA   

- použijeme pomocné sloveso DO v záporném tvaru =
  DON´T, DOESN´T

 • I don´t go to school. = Nechodím do školy.
 • They don´t listen to the radio. = Oni neposlouchají rádio.
  (Nejsou posluchači.)
 • Lucy doesn´t play piano. = Lucka nehraje na klavír.
  (Neumí na něj hrát.)

 

OTÁZKA A ODPOVĚĎ   

- otázku tvoříme pomocí tvarů slovesa DO - DO, DOES

 • Do you go to school? = Chodíš do školy?

            Yes, I do. = Ano, chodím.
            No, I don´t. = Ne, nechodím.

 • Do they listen to the radio? = Poslouchají někdy rádio?

            Yes, they do. = Ano, poslouchají.
            No, they don´t. = Ne, neposlouchají.

 • Does Lucy play piano? = Hraje Lucka na klavír?  
  (Umí na něj hrát?)

            Yes, she does. = Ano, hraje.
            No, she doesn´t. = Ne, nehraje.

 3. osoba jednotného čísla

Je-li podmětem ve větě 3. osoba jednotného čísla, má užití přítomného času prostého zvláštní pravidlo.

Ke slovesu ve 3. osobě jednotného čísla přidáváme  -s .

 • I play.       ale  He plays.
 • I sing.       ale  She sings.
 • I read.       ale  Bob reads.

 

KLADNÁ VĚTA

- on, ona ; sloveso + s

 • He sleeps. = On spí.
 • Marry cooks. = Marie vaří.
 • The teacher writes. = Učitel píše.

 

ZÁPORNÁ VĚTA

- tvar slovesa DO ve 3. osobě = DOESN´T,
  sloveso v základním tvaru bez S 
  (S už jsme dali do slovesa DOESN´T)

 • He doesn´t sleep. = On nespí.
 • Marry doesn´t cook. = Marie nevaří.
 • The teacher doesn´t write. = Učitel nepíše.

 

OTÁZKA A ODPOVĚĎ  

- tvar slovesa DO ve 3. osobě = DOES
  sloveso v základním tvaru bez S
  (S jsme opět použili ve tvaru DOES, DOESN´T)

 • Does he sleep? = Spí?

            Yes, he does. = Ano, spí.

            No, he doesn´t. = Ne, nespí.

 • Does Marry cook? = Vaří Marie?

            Yes, she does. = Ano, vaří.

            No, she doesn´t. = Ne, nevaří.

 • Does the teacher write on the blackboard? = Píše učitel na tabuli?

            Yes, he does. = Ano, píše.

            No, he doesn´t. = Ne, nepíše.