20-99

 

ANGLICKY

VÝSLOVNOST ČESKY

TWENTY

[ twenty ] 20

THIRTY

[ θƏ:ty ] 30

FOURTY

[ fo:ty ] 40

FIFTY

[ fifty ] 50

SIXTY

[ sixty ] 60

SEVENTY

[ sevƏnty ] 70

EIGHTY

[ ejty ] 80

NINETY

[ najnty ] 90

TWENTY-ONE

[ twenty uan ] 21

TWENTY-TWO

[ twenty tu: ] 22

TWENTY-THREE

[ twenty θri: ] 23

THIRTY-FIVE

[ θƏ:ty fajv ] 35

SEVENTY-EIGHT

[ sevƏnty ejt ] 78

NINETY-NINE

[ najnty najn ] 99

 

DESÍTKY

 

Čísla 20, 30, 40,... tvoříme pomocí přípony -ty.
Do češtiny bychom ji mohli přeložit jako -cet, -sát.
-ty   [ ty ]   -cet, -sát

4 + ty = fourty  = čtyřicet
6 + ty = sixty  = šedesát

Výjimku tvoří číslo 13 a 15.
3 + ty → thirty  (30)
5 + ty → fifty  (50)

SLOŽENÁ ČÍSLA

 

Číslo 21 se tvoří pomocí dvou slov - DVACET JEDNA.

Mazi tato čísla klademe pomlčku.

 

21 = TENTY-ONE

32 = THIRTY-TWO

43 = FOURTY-THREE

54 = FIFTY-FOUR

65 = SIXTY-FIVE

76 = SEVENTY-SIX

87 = EIGHTY-SEVEN

98 = NINETY-EIGHT