13-19

 

ANGLICKY

VÝSLOVNOST ČESKY

thirteen

[ θƏ:ti:n ] 13

fourteen

[ fo:ti:n ] 14

fifteen

[ fifti:n ] 15

sixteen

[ sixti:n ] 16

seventeen

[ sevƏnti:n] 17

eighteen

[ ejti:n ] 18

nineteen

[ najnti:n ] 19

 

ČÍSLA S KONCOVKOU -NÁCT

 

Čísla 13 - 19 tvoříme pomocí přípony -teen.

Do češtiny bychom ji mohli přeložit jako -náct.

  teen      [ ti:n ]       náct

 

4 + teen = fourteen  = čtrnáct

6 + teen = sixteen   = šestnáct

 

Výjimku tvoří číslo 13 a 15.

3 + teen → thirteen

5 + teen → fifteen